titulka5
titulka7
titulka8
titulka
titulka4
titulka2
titulka3
titulka9
titulka6

EKONOMIKA A POLITIKA EÚ

Kód predmetu: 314E416
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Poskytnúť prehľad o histórii európskej integrácie, inštitúciách a rozhodovacích procesoch v EÚ a fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Stručná osnova predmetu:
Predmet opisuje históriu európskej integrácie, vznik a vývoj inštitúcií EÚ a ich úlohy v rozhodovacích procesoch. Analyzuje sa fungovanie Komisie, Rady EÚ, Parlamentu EÚ a iných relevantných inštitúcií.Pozornosť sa venuje ekonomickej integrácii, t.j. jednotnému trhu a ekonomickej a menovej únii. Zvláštny dôraz sa kladie na štúdium spoločnej poľnohospodárskej politiky. Analyzuje sa vývoj spoločnej poľnohospodárskej politiky, reformy a vplyv na jednotlivé skupiny obyvateľstva.Predmet zároveň poskytuje primerané poznatky z politickej ekonómie, ekonómie blahobytu a teórie ekonomickej integrácie.