titulka7
titulka6
titulka3
titulka9
titulka
titulka4
titulka5
titulka2
titulka8

Dlhodobé ciele

Od založenia v roku 1946 sa Slovenskej poľnohospodárskej univerzite podarilo zaradiť sa medzi tie najlepšie slovenské univerzity. Univerzita sa tradične radí medzi najvyššie hodnotené univerzity na Slovensku vďaka vysokej kvalite výučby a výskumu. Univerzita rozvíja blízke a produktívne vzťahy v rámci regiónu a bude tiež rozširovať svoju prácu na medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania ako aj výskumu. Máme silnú tradíciu v rámci spolupráce s obchodom a priemyslom a aktívne sa zapájame do ekonomickej obnovy. Uvedomujeme si, že náš úspech v budúcnosti a naše smerovanie vo veľkej miere ovplyvní to, akým spôsobom budeme vedieť adaptovať nové informačné a komunikačné technológie.
Univerzita poskytuje vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a s ním spojenými oblasťami výskumu ako: Agrobiológia, Potravinové zdroje, Udržateľné poľnohospodárstvo, Poľnohospodárska výroba, Biotechnológia, Potravinárska technológia, Strojárstvo poľnohospodárskych strojov a vybavenia, Komputerizácia a automatizácia poľnohospodárskeho vybavenia, Využívanie energetických zariadení v rámci poľnohospodárskej výroby, Záhradníctvo a záhradná architektúra, Ekonomika a manažment, Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditami, Marketing, Rozvoj vidieckeho turizmu, Projektové riadenie vidieckeho rozvoja, Celoživotné vzdelávanie, atď...

Naším cieľom je:

  • Vybudovať inštitúciu známu na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, ktorá bude patriť k svetovým lídrom v oblasti výskumu a vzdelávania.
  • Vypracovať prieskum v rámci všetkých katedier a oddelení, ktorý značne prispeje k zlepšeniu ľudských znalostí a pochopenia.
  • Prostredníctvom vzdelávania a výskumných programov vybaviť našich absolventov potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia napomôcť ekonomike a spoločnosti ako celku.
  • Získať do svojich radov študentov a zamestnancov s veľkým potenciálom a poskytnúť im čo možno najlepšie podmienky a vybavenie na podporu výučby, vzdelávania a výskumu na najvyššej úrovni.
  • Napomáhať miestnym a regionálnym komunitám, tým že budeme poskytovať moderne a na vysokej úrovni vzdelávanie, výskum, školenia, kultúrne, podnikové aj zamestnanecké možnosti.
  • Využiť príležitosti k spolupráci a partnerstvám s inými vysokými školami, vzdelávacími inštitúciami či obchodnými partnermi.