titulka5
titulka4
titulka
titulka3
titulka2
titulka9
titulka6
titulka7
titulka8

Univerzitný areál a vybavenosť

Fakulta ekonomiky a manažmentu sa môže pochváliť vlastníctvom 4 ául s kapacitou viac než 160 miest. Na prednášky pre väčšie skupiny je možné využiť kongresovú sálu (kapacita 400 miest). Auly sú vybavené dostatočným technickým vybavením. Bežné učebne (v súčasnosti ich je 32) sú vybavené tradičnými alebo bielymi školskými tabuľami a  projektorom.

Fakulta ekonomiky a manažmentu má v súčasnosti 9 počítačových priestorov. V roku 2010 boli všetky počítačové priestory zmodernizované vďaka dotácii zo Štrukturálneho fondu. Vstupy do budov sú vybavené systémom kontroly pomocou bezdotykových identifikačných kariet – študentských kariet. Učebne sú zabezpečené pomocou detektorov pohybu a kamerového systému.

Priestory budovy Fakulty sú vybavené WiFi internetovým pripojením pre študentov aj návštevníkov.