titulka6
titulka2
titulka7
titulka5
titulka9
titulka3
titulka8
titulka4
titulka

Odkaz dekanky

Vitajte na Fakulte ekonomiky a manažmentu

Sme jednou z popredných slovenských fakúlt ekonomiky a manažmentu s vynikajúce hodnotenými študijnými programami a medzinárodne uznávaným výskumom.

Ponúkame podporné prostredie pre našich študentov vo všetkých stupňoch štúdia a zabezpečujeme im výnimočnú študentskú skúsenosť.

Naši akademici neustále spracúvajú výskum na svetovej úrovni, aby poskytli študentom tie najlepšie možnosti. Radi podporujeme myšlienky, ktoré by mohli mať vplyv na pracovné prostredie a veríme, že študenti sa najlepšie učia prostredníctvom interaktívnych diskusií, čím podporujeme možnosť klásť otázky ohľadom súčasného myslenia.
Práve vďaka úzkej spolupráci študentov a akademikov sa v hodnoteniach umiestňujeme vysoko, či už čo sa týka spokojnosti študentov alebo ich uplatnenia v zamestnaní.  

Náš výskum ovplyvňuje vládu, vytváranie politiky a manažérske postupy. Vedomosti nadobudnuté v rámci výskumu rozširujeme prostredníctvom vzťahov v rámci súkromnej sféry, vlády či Európskej únie, ktoré podporujú náš výskum a majú vplyv na našu výučbu.

Naši študenti aj zamestnanci si môžu užívať príjemný študentský život. Areál našej univerzity je kompaktný, bezpečný ale aj energický priestor s prívetivou a priateľskou atmosférou.

Zatiaľ čo naši študenti žijú v historickom meste , poskytujeme im vzdelávanie, ktoré odzrkadľuje potreby 21. storočia. 

Myslíme medzinárodne  prostredníctvom našich študentov, spoločností a organizácií, s ktorými spolupracujeme a prostredníctvom vzťahov v rámci celosvetovej siete našich absolventov.

Zároveň si uvedomujeme etické, sociálne a environmentálne aspekty všetkého čo robíme. Chceme, aby štúdium našich študentov obohatilo, aby sa cítili na našej univerzite dobre a aby z nej po úspešnom absolvovaní odchádzali motivovaní a vedomí si záväzku prispievať k prosperite spoločnosti, v ktorej budú pracovať.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Doc. Iveta Zentková

Dekanka fakulty