titulka4
titulka2
titulka6
titulka5
titulka7
titulka
titulka8
titulka3
titulka9

O študijnom programe

"Našim cieľom je pripraviť študentov do reálneho sveta a ísť na 100% vo všetkom, čo robíme."

Vítam vás na Fakulte ekonomiky a manažmentu. Z pozície garanta programu Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami, je mojím poslaním sledovať rozvoj študentov, ktorí sa zaujímajú o kariéru v oblasti podnikania.
Naším cieľom je zlepšiť možnosti absolventov Fakulty ekonomiky a manažmentu čeliť výzvam and prísnym požiadavkám dnešného globálneho podnikateľského prostredia.
Študijný program Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami je odpoveďou na výzvy, ktorým musia dnešné spoločnosti čeliť a to hlavne v oblasti praktických zručností. V rámci výučby využívame mnohé experimentálne postupy ako prípadové štúdie, skupinové zadania a simulácie, a tým nabádame študentov k interkultúrnej a interdisciplinárnej spolupráci a k praktickému riešeniu problémov.
Náš študijný program pokrýva hlavné aspekty v oblasti podnikania ako Marketing, Manažment, Financie, Ekonomika, Informatika, Matematika, Štatistika, atď. Kolegovia na fakulte sa v rámci tohto programu venujú rôznym problematikám z oblastí makroekonomiky, financií a meny, medzinárodného marketingu, medzinárodného manažmentu, ekonometriky, matematiky, medzinárodného práva, medzinárodného účtovníctva, atď.
Tým že nastúpite na náš študijný program, vydáte sa na cestu za poznaním, spojenú s nadobudnutím nových zručností a značným rozšírením svojich doterajších znalostí. Je to užitočná skúsenosť, ktorá obohatí váš život rovnako tak, ako zlepší vaše profesijné vyhliadky.
Rád vás privítam ako nových študentov programu Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami. Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte nás osloviť.

S pozdravom
Prof. Ján Pokrivčák
Prodekan pre výskum (FEM)
Garant študijného programu Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami