titulka2
titulka6
titulka3
titulka8
titulka4
titulka9
titulka
titulka7
titulka5

MEDZINÁRODNÝ OBCHOD S AGRÁRNYMI KOMODITAMI

Kód predmetu: 345E013
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
obsah tejto položky nebol definovaný

Stručná osnova predmetu:
obsah tejto položky nebol definovaný