titulka7
titulka3
titulka9
titulka2
titulka5
titulka6
titulka4
titulka8
titulka

MEDZINÁRODNÝ OBCHOD S AGRÁRNYMI KOMODITAMI

Kód predmetu: 345E013
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)

Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
obsah tejto položky nebol definovaný

Stručná osnova predmetu:
obsah tejto položky nebol definovaný